Tiếng việt

53 articles in this collection
Written by Giang Tran Thi Hoang
Học viện vidIQ

Làm thế nào để tăng điểm vidIQ và điểm SEO vidIQ của bạn?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để tăng điểm vidIQ SEO của tôi?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

VPH (Views Per Hours - Lượt xem mỗi giờ) là gì?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

TER là gì?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào - Tối ưu hoá video của bạn với vidIQ Nâng Cao

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Lên lịch phát hành video đều đặn

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Thời điểm tốt nhất để đăng tải video YouTube nhằm đạt được lượt xem cao nhất

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Thu hút người đăng ký, tìm kiếm đối tác thông qua Twitter

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tăng lượt xem thông qua Chiến dịch mô tả

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Facebook Syndication

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Về Weight Class

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Từ khoá lặp lại ba lần là gì?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tính năng lưu trữ video

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Những video tham khảo để đạt thêm lượt xem

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago
Những Câu Hỏi Chung

Tôi có thể dùng thử miễn phí không?

Truy cập đầy đủ các tính năng gói Pro và Boost trong thời gian dùng thử của bạn
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tôi có thể tìm thấy những video hướng dẫn của vidIQ ở đâu?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tôi không nhận được mã xác nhận số điện thoại của tôi. Tôi phải làm gì?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để xác thực kênh YouTube của tôi?

Xác thực kênh của bạn chỉ trong vài bước
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để cập nhật thông tin thẻ tín dụng của tôi?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

vidIQ chấp nhận phương thức thanh toán nào?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Thẻ visa của tôi không được chấp nhận

Một vài lý do vì sao giao dịch của bạn có thể bị từ chối.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Mã khuyến mãi của tôi không được áp dụng

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để tôi đồng bộ một video với trang Facebook của mình?

Đăng tải video của bạn lên trang Facebook ngay lập tức
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để xoá kênh hiện tại và thêm một kênh mới?

Tìm hiểu cách đổi kênh YouTube
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để tôi đăng ký gói dịch vụ nếu tôi không có thẻ tín dụng/ghi nợ?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Vì sao tôi phải đặt lại mật khẩu của mình?

Việc bảo mật tài khoản của bạn rất quan trọng với chúng tôi.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tôi không thể tìm thấy email xác nhận tài khoản vidIQ

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Thông tin thanh toán trên thẻ của tôi được bảo mật như thế nào?

Chúng tôi sử dụng Stripe.com, một trong những trình xử lý an toàn và có tiếng nhất hiện có.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Vì sao tôi bị trừ phí mà không được thông báo?

Tìm hiểu thêm về chính sách thu phí của chúng tôi.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Các tính năng Boost (lượt tối ưu hoá hàng tháng) của tôi có được bảo lưu qua tháng sau không?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để tôi đặt lại mật khẩu của mình?

Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể dễ dàng đặt lại nó.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email được đăng ký với vidIQ?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để nhập mã khuyến mãi?

Nhập mã khuyến mãi của bạn chỉ trong vài bước.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để xoá local storage - dữ liệu cục bộ?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Làm thế nào để hạ cấp tài khoản của tôi?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

vidIQ có phải là đối tác có xác thực của YouTube không?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Vì sao vidIQ yêu cầu nhiều sự cho phép như vậy?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Không thể xem VPH - Lượt Xem Mỗi Giờ cho một vài video?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

vidIQ có an toàn và đáng tin không?

Một vài điều có thể bạn muốn biết về chúng tôi.
Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tôi có thể có nhiều tài khoản không?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Bạn có chương trình hợp tác hay affiliate không?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago

Tôi có thể thêm một kênh YouTube có địa chỉ email khác với địa chỉ email tôi dùng cho tài khoản vidIQ của mình không?

Written by Giang Tran Thi Hoang
Updated over a week ago