Đây là cách cập nhận thông tin thanh toán của bạn:

  1. Nhấp vào nút “Thiết lập Tài khoản” ở góc trên bên phải ứng dụng web của vidIQ.
  2. Chọn “Thanh toán” sau đó “Cập nhật chi tiết thẻ” trong mục Thông tin Thẻ & Hoá đơn.
Did this answer your question?