Bạn cũng có thể dùng mục thịnh hành để tìm ra những video phổ biến mà bạn có thể dựa vào nó để tăng lượt xem. Chúng tôi gọi việc này là “lên phương án”.
Như một chiếc xe thể thao trong cuộc đua, bạn có thể tăng tốc và vượt qua những video phổ biến. Nó rất đơn giản, một khi bạn tìm thấy một video tương tự video của bạn, bạn có thể sử dụng lại những từ khoá của chúng để YouTube đánh giá và có thể liên kết video của bạn với video phổ biến này.

Did this answer your question?