Với cụm từ "Từ khoá lặp lại ba lần", chúng tôi muốn nói rằng bạn đã sử dụng những từ khoá được gợi ý trong tiêu đề, thẻ tag và mô tả của bạn trên trang chỉnh sửa.
Vui lòng xem video hướng dẫn này, nó sẽ đưa ra cho bạn một vài lời khuyên làm thế nào để tăng điểm từ khoá lặp lại ba lần của bạn. 

Did this answer your question?