Chiến dịch mô tả là gì? Việc chạy một chiến dịch sẽ thêm dòng nội dung mong muốn của bạn (bao gồm cả URL) vào tất cả các mô tả video của bạn. Tất cả URL trong chiến dịch sẽ được rút ngắn với vid.io để bạn có thể theo dõi CTR (tỷ lệ nhấp chuột) của bạn.  

Rất dễ để thiết lập một chiến dịch - chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng web và nhấp vào biểu tượng mô tả, điền link của bạn và sao chép và nhấp chạy chiến dịch. Chỉ vậy thôi, cực dễ.

Chúng tôi khuyến cáo sử dụng chiến dịch mô tả để quảng bá những video mới, khuyến khích người dùng đăng ký, và thậm chí để đưa người dùng đến trang web khác ngoài YouTube của bạn để mua một vài đĩa ghi tổng hợp. Sau đây là một vài ví dụ để bạn bắt đầu:

Khi bạn đã làm xong một chiến dịch, bạn luôn có thể chạy chiến dịch khác, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ theo dõi chiến dịch của bạn:

Những Chiến Dịch Mô Tả là một phần cực mạnh của vidIQ - đảm bảo rằng bạn dùng chúng thường xuyên nhé!

Did this answer your question?