Views Per Hour (VPH) - số lượt xem mỗi giờ- hay lượt truy cập bình quân mỗi giờ (velocity) là một cách tốt để xác định những video nào sẽ trở thành viral video (những video có sức lan truyền). Bạn có thể dùng vidIQ để theo dõi video của bạn và của đối thủ.

VPH cũng rất quan trọng cho việc xếp hạng tìm kiếm của YouTube bởi vì nó sẽ cho YouTube biết video nào đang được ưa thích, để chúng được xuất hiện thường xuyên hơn trên trang.

Lời khuyên! VPH thường xuyên được cập nhật nên ngay cả khi một video đã cũ, bạn vẫn có thể biết nếu nó được truy cập nhiều! Với bản Chuyên Nghiệp, bạn cũng có thể tìm ra những video nào đạt được mức VPH cao nhất.

Did this answer your question?