Để tăng điểm SEO, đầu tiên bạn cần biết nó được tính như thế nào.

Vì điều này, chúng tôi đã tạo video hướng dẫn sau: 

Did this answer your question?