Bạn đã từng thấy điều này trước đây phải không?

Điểm vidIQ tính toán đến nhiều thống kê khác nhau để xác định khả năng video của bạn xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm, Video Liên quan và Trang đầu của YouTube (danh sách các thống kê).

  • Tối ưu hoá siêu dữ liệu của bạn - Đừng để siêu dữ liệu của bạn bị bỏ trống, đây là một trong những cách tốt nhất để video của bạn được xem bởi những người mới! Công cụ nghiên cứu từ khoá của vidIQ Pro và những đề xuất của vidIQ Boost được chúng tôi xây dựng để tối ưu hoá dữ liệu của bạn và có được thêm nhiều lượt xem (tìm hiểu thêm). 
  • Xoá những nội dung không cần thiết - Tăng thời gian xem trung bình và tỷ lệ hoàn thành bằng cách cải thiện nội dung hay xoá những nội dung không cần thiết. 
  • Chia sẻ và những hoạt động tương tự chia sẻ - Đừng quên quảng bá video của bạn trên Facebook, Twitter và Reddit. Hãy gắng tìm ra những nơi người xem của bạn thường tám chuyện trực tuyến và đăng video lên đấy!
  • Gắn kết với người xem của bạn - Hỏi những câu hỏi, trả lời nhận xét của người xem, và xem những video của họ. Nếu bạn không hoạt động thì vì sao người xem của bạn phải làm vậy nhỉ? 

Xem xét thực tế: Hãy nhìn vào sự khác nhau giữa video này và video này. Có điều gì khác biệt? 

Did this answer your question?