1 - Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tiện ích của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng "IQ" trên trình duyệt Chrome của bạn.    

2 - Nếu bạn đang sử dụng Chrome ở chế độ ẩn danh, bạn cần cho phép vidIQ hoạt động trong chế độ ẩn danh. Một cách đơn giản, bạn có thể:

  • Sao chép chrome://extensions vào trình duyệt của bạn
  • Tìm tiện ích vidIQ trong danh sách và nhấp vào hộp chọn tuỳ chọn "Cho phép ở chế độ ẩn danh" như hình bên dướiFind the vidIQ extension in the list and click on the checkbox for the "Allow in incognito" option as it shown below:

3 - Một trong những lý do phổ biến gây nên việc không thể thấy vidIQ có thể là do xung đột với tiện ích Chrome khác. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng tiện ích của chúng tôi hoạt động tốt với các tiện ích khác khi chúng tôi biết được tiện ích nào đang gây ra xung đột. Mặc dù chúng tôi có một danh sách những tiện ích gây ra xung đột, có thể có những tiện ích khác mà chúng tôi chưa biết đến. Bạn có thể tham khảo những tiện ích đã được biết đến tại đây. Nếu bạn không cài đặt những tiện ích đã được biết đến này, hãy thử xử lý sự cố như sau:

  • Sao chéo chrome://extensions vào trình duyệt Chrome của bạn
  • Tắt tất cả tiện ích khác ngoài vidIQ, trở về trang video và làm mới lại trang YouTube.
  • Nếu vidIQ vẫn hiển thị, hãy bật từng tiện ích một và trở lại trang video và làm mới lại màn hình cho đến khi vidIQ không xuất hiện trở lại. Lưu ý rằng mỗi lần bạn chỉ bật hai tiện ích: vidIQ và tiện ích bạn đang kiểm tra. Vui lòng đừng dừng lại nếu bạn tìm thấy một tiện ích, bởi vì có thể có những tiện ích khác gây ra cùng một lỗi. 
  • Khi bạn tìm thấy (những) tiện ích này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua màn hình hỗ trợ trực tuyến hay gửi email cho chúng tôi qua  support@vidiq.com với tên hay link đến những tiện ích này.    

4 - Nếu bạn thấy thông báo "Tiện ích này có thể đã hỏng", nó có nghĩa rằng file của tiện ích có thể đã thay đổi. Để bảo ệ bạn, Chrome sẽ tắt tiện ích. Để khắc phục điều này, bạn cần: 

  • Sao chéo chrome://extensions vào trình duyệt Chrome của bạn
  • Tìm tiện ích vidIQ trong danh sách và Sửa .  

5 - Có khả năng rằng có điều gì đó không ổn trong quá trình cài đặt và bạn đã không nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào. Trong trường hợp này, bạn có thể làm theo phương pháp cũ nhưng hiệu quả, đó là xoá và cài đặt lại tiện ích vidIQ. Đây là cách bạn thực hiện: 

  • Sao chéo chrome://extensions vào trình duyệt Chrome của bạn
  • Tìm tiện ích vidIQ trong danh sách và nhấp vào biểu tượng thùng rác, như hình bên dưới:

6 - Nếu bạn đã làm tất cả các bước trên và vẫn không thấy vidIQ trên YouTube, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cửa sổ hỗ trợ trực tuyến trên trang này hay email cho chúng tôi đến support@vidiq.com. 

Did this answer your question?