Đến nay, chúng tôi đã tìm ra được hai ứng dụng đang gây xung đột, ảnh hưởng tới vidIQ. Bạn có thể nhấp vào chúng để xem chúng có được cài đặt vào Chrome của bạn hay chưa:

1 - Looper for YouTube - Tiện ích này gây nên việc không thể nhìn thấy scorecard - bản điểm trên giao diện cũ của YouTube. Nếu bạn muốn dùng cả hai tiện ích cùng một lúc, bạn có thể cần phải chuyển qua giao diện mới của YouTube. Bạn có thể nhấp vào https://www.youtube.com/new để chuyển qua giao diện mới. Hiện tại, chúng tôi đang tìm cách để vidIQ hoạt động bình thường trên giao diện cũ. 

2-  uBlock for Origin - Tiện ích này gây nên việc thanh thống kê trực tiếp (live stats bar) không hiển thị trên thanh toolbar cho cả giao diện cũ lẫn mới. Hiện tại, chúng tôi đang tìm cách để nó hoạt động bình thường cho cả hai giao diện. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có những tiện ích nào khác với những tiện ích được liệt kê trên đây đang xung đột với vidIQ. Sau đây là cách bạn có thể tìm những tiện ích có thể gây xung đột:

  • Sao chép chrome://extensions vào trình duyệt Chrome của bạn
  • Tắt tất cả tiện ích khác ngoài vidIQ, trở về trang video và làm mới lại trang YouTube. 
  • Nếu vidIQ vẫn hiển thị, hãy bật từng tiện ích một và trở lại trang video và làm mới lại màn hình cho đến khi vidIQ không xuất hiện trở lại. Lưu ý rằng mỗi lần bạn chỉ bật hai tiện ích: vidIQ và tiện ích bạn đang kiểm tra. Vui lòng đừng dừng lại nếu bạn tìm thấy một tiện ích, bởi vì có thể có những tiện ích khác gây ra cùng một lỗi. 
  • Khi bạn tìm thấy (những) tiện ích này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua màn hình hỗ trợ trực tuyến hay gửi email cho chúng tôi qua  support@vidiq.com với tên hay link đến những tiện ích này.    

Chúng tôi sẽ gửi đến bạn giảm giá 50% để cám ơn sự hợp tác của bạn. 

Did this answer your question?