Có, bạn có thể dùng thử miễn phí trong 30 ngày. Sau đây là hướng dẫn:
Mã Khuyến mãi "maytheviewsbewithyou"

http://app.vidiq.com/plans

Sau khi nhấp vào link trên, bạn cần phải điền mã khuyến mãi này vào như dưới đây và chọn gói dịch vụ bạn muốn dùng thử.

Trong suốt thời gian dùng thử, bạn có thể truy cập đầy đủ các tính năng của Pro và Boost. Nếu bạn thấy hài lòng với việc dùng thử vidIQ, bạn sẽ không phải làm gì cả, gói dịch vụ của bạn sẽ tự động được gia hạn sau đó. Bạn sẽ được tính phí hàng tháng vào ngày bạn đầu tiên đăng ký gói dịch vụ trả phí hiện tại.

Did this answer your question?