Có, chúng tôi có chương trình affiliate, theo đó, chúng tôi chuyển cho bạn 20% doanh thu trọn đời có được từ những người dùng sử dụng liên kết affiliate của bạn. 

Nếu bạn muốn tham gia, bạn có thể email cho chúng tôi đến support@vid.io

Did this answer your question?