Chắc chắn rồi.

 Một vài điều có thể bạn muốn biết về chúng tôi:

  • Chúng ta là nhà cung cấp dịch vụ có chứng thực của YouTube.
  • Chúng tôi làm việc với hơn 600 ngàn kênh YouTube được xác thực.
  • Dữ liệu khách hàng của chúng tôi là dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi không chia sẽ với các bên khác. 
  • Được hỗ trợ tài chính từ các nhà đầu tư hàng đầu bao gồm Mark Cuban, Chris Sacca.
  • Những thương hiệu hàng đầu tin tưởng chúng tôi bao gồm Red Bull, Buzzfeed, AOL, etc.
Did this answer your question?