Nếu bạn có mã khuyến mãi của vidIQ và bạn muốn sử dụng nó khi đăng ký gói dịch vụ mới, bạn có thể nhập nó trên trang thanh toán.

Để sử dụng mã khuyến mãi:

  1. Đến trang thanh toán https://app.vidiq.com/plans
  2. Chọn thẻ "Thanh toán hàng tháng" và kéo xuống
  3. Nhấp vào “Có mã khuyến mãi?" ở góc dưới bên trái.
  4. Nhập mã của bạn
  5. Nếu bạn đang dùng một mã khuyến mãi và mã đó được áp dụng, ở bước tiếp theo, bạn sẽ thấy "Giá" có thể hiện khoản giảm giá. 
  6. Bạn đã sẵng sàng để đăng ký gói dịch vụ! Hãy nhập thông tin của bạn, hãy nhấp vào "Thông tin thanh toán". Sau đó điều thông tin thanh toán của bạn để hoàn thành việc đăng ký gói dịch vụ của bạn.

Có những điều bạn cần lưu tâm:

Mã khuyến mãi không thể đuợc áp dụng vào gói dịch vụ hiện có.
Mã khuyến mãi không thể được áp dụng nếu bạn chọn PayPal làm phương thức thanh toán.

Gặp vấn đề với mã khuyến mãi của mình? 

Hãy kiểm tra lại lần nữa để chắc rằng bạn đã điền đúng, hay tìm hiểu thêm về các hạn chế đối với mã khuyến mãi

Did this answer your question?