Đây là cách làm thế nào để đặt lại mật khẩu của bạn bằng email:

  1. Truy cập vào https://app.vidiq.com/ 
  2. Nhập địa chỉ email được dùng đăng ký vidIQ
  3. Nhấp vào nút "Quên mật khẩu? Nhấp vào đây để thiết lập lại." 
  4. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email đặt lại mật khẩu từ chúng tôi. Vui lòng làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu mới.

Nếu bạn không thể tìm thấy email đặt lại mật khẩu:

  1. Kiểm tra thư mục junk mail của bạn. Nếu bạn đang dùng Gmail. hãy kiểm tra Social email.
  2. Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email. 

Nếu câu trả lời được đưa ra bên trên chưa làm bạn hài lòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Did this answer your question?