Hiện vidIQ được đặt ở chế độ các chu kỳ thanh toán định kỳ. Gói dịch vụ của bạn sẽ được gia hạn tự động với mức phí đã được chỉ ra khi bạn đăng ký trừ khi bạn huỷ gói dịch vụ trước khi kết thúc kỳ thanh toán, như được chỉ ra trên trang thanh toán ban đầu.  
Đây là một trích đoạn từ chính sách Điều khoản Dịch vụ và Thanh toán của chúng tôi:

"CHÚNG TÔI SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN VÀO NGÀY TRÒN THÁNG HAY TRÒN NĂM CỦA HÀNG THÁNG HAY HÀNG NĂM KHI ĐẾN NGÀY CHÚNG TÔI THU KỲ PHÍ ĐẦU TIÊN TỪ THẺ TÍN DỤNG HAY THẺ GHI NỢ CỦA BẠN, NHƯ ĐƯỢC BẠN UỶ QUYỀN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, CHÚNG TÔI SẼ TÍNH PHÍ THẺ TÍN DỤNG HAY GHI NỢ CỦA BẠN VỚI MỨC PHÍ GÓI DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀ BẤT KỲ THUẾ MUA BÁN HAY THUẾ NÀO TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG LÊN THANH TOÁN PHÍ GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN (TRỪ KHI BẠN HUỶ GÓI DỊCH VỤ TRƯỚC NGÀY ĐẾN HẠN THANH TOÁN)."
https://vidiq.com/terms/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu nào về gói dịch vụ của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ! Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email yêu cầu hỗ trợ đến support@vidiq.com

Did this answer your question?