Không có thông tin thẻ tín dụng nào được lưu giữ trên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi dùng Stripe.com, một trong những trình xử lý an toàn và có tiếng nhất hiện có. Tất cả số thẻ đều được mã hoá trên ổ đĩa với AES-256 và chìa khoá giải mã được cất trong một máy khác. Không có bất kỳ daemon và máy chủ nội bộ nào của Stripe có thể nhận được số thẻ chưa được mã hoá; thay vào đó, chúng chỉ có thể yêu cầu các thẻ đó được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ trong một danh sách whitelist tĩnh. 

Thiết bị của Stripe để lưu trữ, giải mã và truyền số thẻ hoạt động trên thiết bị lưu trữ riêng biệt và không chia sẻ bất kỳ thông tin quan trọng nào với các dịch vụ chính của Stripe (API, trang web, v.v ...)

Để có thêm thông tin, bạn có thể tham khảo chính sách bảo mật của Stripe tại đây!

Nói một cách khác, thông tin thẻ thanh toán của bạn được an toàn!

Did this answer your question?