Đôi khi, vidIQ yêu cầu bạn đặt lại mật khẩu bạn dùng đăng nhập vào nền tảng web và tiện ích dành cho Chrome. Nguyên nhân chính của việc này là để đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn được bảo mật.

Mật khẩu có thể dài bao nhiêu ký tự cũng được, có thể bao gồm khoảng trống, ký hiệu hay chữ số. Với nhiều tuỳ chọn như vậy, chắc hẵn bạn sẽ tạo ra một mật khẩu dễ nhớ cho mình nhưng người khác lại không thể đoán ra. Mật khẩu chính là bí mật của bạn và chỉ có một mình bạn biết.

Mật khẩu như một bàn chải đánh răng: Hãy chọn cho mình một cái tốt và đừng chia sẻ nó.

Did this answer your question?