vidIQ là dịch vụ thu phí hàng tháng và các khoản phí được thu theo nhiều uỷ quyền qua thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Vì vậy, chúng tôi e rằng không có cách nào để bạn đăng ký sử dụng dịch vụ miễn phí (sử dụng dùng thử miễn phí) nếu bạn không có thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

Did this answer your question?