Điều này cho phép bạn chia sẻ nội dung của mình trực tiếp từ YouTube lên Facebook trong quá trình đăng tải của bạn. 

Đầu tiên, bạn cần liên kết tài khoản Facebook công khai của bạn. (Rất tiếc, tại thời điểm này, không thể đồng bộ một video với trang Facebook riêng tư của bạn.)

  1. Vào https://app.vidiq.com/account-settings/facebook-syndication và nhấp vào nút “Xác Thực với Facebook”
  2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn 
  3. Cho phép vidIQ truy cập hồ sơ Facebook công khai của bạn
  4. Trở về https://app.vidiq.com/account-settings/facebook-syndication
  5. Chọn trang Facebook cần liên kết với kênh YouTube của bạn
  6. Sau đó nhấp “LƯU”

(Tính năng Facebook Syndication - Đồng bộ hoá với Facebook, - là một phần của gói dịch vụ Boost)

Did this answer your question?