Nếu bạn gặp vấn đề với mã khuyến mãi của mình, hãy kiểm tra lại để đảm bảo rằng mã bạn nhập là đúng.

Đây là một vài điều khác bạn cần lưu ý khi mã khuyến mãi không được áp dụng:

  • Chỉ một mã khuyến mãi được dùng khi đăng ký gói dịch vụ.
  • Nếu mã khuyến mãi của bạn hết hạn, không có cách nào để tái kích hoạt nó.
  • Một vài mã khuyến mãi chỉ được sử dụng một lần.
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận mã khuyến mãi được phát hành bởi vidIQ.
  • Mã khuyễn mãi không thể được áp dụng và có hiệu lực từ thời điểm đã qua trong quá khứ.
  • Mã khuyến mãi không thể được áp dụng nếu bạn chọn PayPal làm phương thức thanh toán.
Did this answer your question?