Nếu bạn đang dùng một thẻ tín dụng/ghi nợ để đăng ký gói dịch vụ của vidIQ, có một vài lý do dẫn đến việc giao dịch của bạn bị từ chối.
Sau đây là một vài lý do, nhưng không phải là tất cả:

  1. Công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn đã gắn cờ giao dịch thanh toán này là thanh toán gian lận. Vui lòng gọi công ty phát hành thẻ của bạn để giải quyết vấn đề này. Bạn có thể cần đăng nhập và kiểm tra tình trạng gói dịch vụ của bạn một khi bạn đã hoàn thành xác minh với ngân hàng của mình để thực hiện lại giao dịch.
  2. Trình xử lý thanh toán bảo mật của chúng tôi đã phát hiện một rủi ro tiềm ẩn liên quan đến một vài thông tin của giao dịch của bạn, ví dụ như địa chỉ thanh toán hay giao nhận, hay mã bưu điện của địa chỉ thanh toán của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ và mã bưu điện của bạn và thử thực hiện thanh toán lại lần nữa.
  3. Có thể bạn đạt hạn mức tín dụng trên thẻ của bạn và ngân hàng của bạn từ chối hoàn thành giao dịch của bạn.
  4. Thẻ của bạn bị giới hạn thanh toán quốc tế. Bạn có thể cần kiểm tra với ngân hàng của mình về điều này. Tất cả các giao dịch thẻ được xử lý bằng trình xử lý giao dịch bảo mật được mã hoá 128-bit của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ lưu trữ bất kỳ thông tin thanh toán của bạn trên trang web hoặc máy chủ của chúng tôi, nó được bảo mật hoàn toàn
Did this answer your question?