• Thẻ Tín Dụng và Thẻ Ghi Nợ

Chúng tôi hiện chấp nhận bất kỳ thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ nào với logo MasterCard, Visa, Discover Network, American Express, Diners Club International hay JCB.

  • Thẻ Điện Tử 

Một vài thẻ điện tử được chấn nhận, nhưng một vài thẻ khác lại không được.

  • Thẻ Trả Trước và Thẻ Quà Tặng 

Thẻ trả trước và thẻ quà tặng (bất kỳ thẻ nào có tính tạm thời và không chứa thông tin cá nhân của bạn) có thể được hay không được chấp nhận.

Một vài nhà phát hành thẻ trả trước và thẻ quà tặng cho phép bạn đăng ký thẻ của mình, thường là thông qua trang web của họ. Trong một vài trường hợp, việc đăng ký thẻ và nhập tên và địa chỉ email của bạn sẽ giúp thẻ được chấp nhận. Thông tin về việc làm thế nào để đăng ký thẻ của bạn thường được liệt kê trên mặt sau của thẻ hay trong bao bì chứa thẻ khi bạn nhận thẻ.

  • Những thẻ "Chỉ Được Sử Dụng Trong Nước"

Một vài thẻ được ghi chú "chỉ được sử dụng trong nước" hay các nội dung tương tự có thể sẽ không được chấp nhận, bởi vì những thẻ loại này thường không được kết nối với mạng lưới thanh toán quốc tế và chỉ được chấp nhận trong nước.

  • PayPal

Vui lòng lưu ý rằng, hiện không có mã giảm giá nào có thể được áp dụng nếu bạn chọn thanh toán qua PayPal.

Did this answer your question?