Sau khi đăng ký, bạn sẽ thấy trang này:

Để xác thực kênh YouTube của bạn, hãy làm như sau:

  1. Nhấp vào nút “Authenticate with YouTube” - "Xác thực với YouTube".
  2. Đăng nhập vào tài khoản Google dùng cho kênh YouTube của bạn.
  3. Cho phép truy cập vào kênh của bạn bằng cách nhấp vào nút "Cho phép".

Nếu bạn muốn thêm một kênh khác vào tài khoản vidIQ của bạn:

  1. Nhấp vào hình tam giác nhỏ ở góc trên bên phải của nền tảng vidIQ web.
  2. Nhấp vào nút xanh "Thêm kênh".
  3. Chọn một kênh khác (nếu cần, hãy đăng nhập vào tài khoản Google khác).
  4. Cho phép truy cập vào kênh của bạn bằng cách nhấp nút "Cho phép".
Did this answer your question?