Bạn sẽ thấy được rằng trải nghiệm của bạn qua tiện ích mở rộng dành cho chrome và ứng dụng web của chúng tôi đã được nâng cấp, bao gồm cả:

Nghiên cứu Từ khoá YouTube–Giúp bạn quyến định từ khoá nào sẽ cần thêm vào để được xếp hạng trong một điều kiện tìm kiếm nào đó. Điều này được tìm trực tiếp trong điều hướng của YouTube bất kỳ khi nào bạn thực hiện tìm kiếm trong YouTube.

Thời điểm Tốt nhất trong ngày– Chúng tôi thực hiện điều này vào ban đêm dựa vào hoạt động của những người đăng ký kênh của bạn trong 30 ngày cuối cùng. Điều này có thể được tìm thấy vào trang đầu của app.vidiq.com. (Đôi khi hệ thống chúng tôi cần vài giờ để thực hiện quá trình này, tuỳ thuộc vào kênh của bạn.)

Những Thống kê lịch sử trên những video phổ biến- Bạn có thể, một cách hữu hiệu, quay ngược lại thời gian và tìm hiểu vì sao một video được lan truyền thông qua tiện ích mở rộng dành cho Chrome của vidIQ Nâng cao. Chúng tôi khuyên bạn xem qua những video hàng đầu trên reddit vì nó sẽ cho thấy nhiều video phát hành sau khi có bước phát triển nhỏ hơn nhiều trước đó.

Những Chiến dịch Mô tả bằng Từ - Những điều này này cho phép bạn thực hiện và theo dõi các chiến dịch xuyên suốt các video của bạn (mà không ảnh hưởng đến SEO) để quảng bá nhiều thứ như video gần đây hay kênh mới hay cả một sản phẩm mới, tất cả trong khi theo dõi hiệu quả trên tỷ lệ nhấp chuột.

Ứng dụng Facebook–Nhanh chóng và dễ dàng. Mang lại nhiều lượt xem trên YouTube từ tab Facebook mới của bạn.

Đối thủ- Bạn sẽ nhận ra rằng hạn mức trong tính năng này đã được tăng và bạn có thể theo dõi đến 6 đối thủ.

Did this answer your question?