Tăng lưu lượng truy cập!

Với chiến dịch mô tả bằng từ, bạn có thể quảng bá một đường dẫn cụ thể thông qua tất cả các video của bạn chỉ với một nhấp chuột. Nó cho phép bạn bật hay tắt chiến dịch quảng bá đến những sản phẩm, video mới, kêu gọi người đăng ký, và những chiến dịch quảng bá off-site.

Did this answer your question?