Chúng tôi lấy mẫu những người đăng ký của bạn hàng đêm và chỉ ra điểm trung bình họ thường xem tất cả nội dung trên YouTube.

Chúng tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để thực hiện sự đo lường này và nó không dựa vào hành vi đặc biệt nào mà người đăng ký có thể thực hiện với kênh của bạn.

Ví dụ, nếu chúng ta dùng thuật toán căn cứ trên bình luận hay sự thu hút với kênh của bạn (CHÚNG TÔI KHÔNG, đây là cách tầm thường). Nếu kênh của bạn đăng tải lúc 3h chiều mỗi ngày, "thời điểm tốt nhất để đăng tải" của bạn có lẽ sẽ là 4h chiều.

Did this answer your question?