Tuỳ vào kích thước kênh và số lượng tài khoản chúng tôi xử lý, việc này thường không mất quá vài giờ. Thời gian tối đa chúng tôi đã ghi nhận là 24 giờ.

Did this answer your question?