Chúng tôi yêu cầu tất cả sự cho phép để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những phân tích nhiều nhất có thể. Trước đây, chúng tôi đã yêu cầu những sự cho phép phụ thêm, nhưng khi thêm những tính năng mới, khách hàng lại bị làm phiền vì yêu cầu xác thực lại.

Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện và luôn mong nhận được nhận xét của bạn!

Did this answer your question?