Như chúng tôi đã chỉ ra trước đây, Ứng dụng web là nơi hoạt động cơ bản của bạn và là một trong những nơi tốt nhất để theo dõi tất cả các đối thủ cũng như các video của bạn.

Ứng dụng web của vidIQ - Bảng điều khiển chính bao gồm một vài mô-đun có thể được thêm vào, bỏ ra và chuyển đến những tuỳ chọn theo ý bạn.

Bên dưới, chúng ta hãy xem qua về các mô-đun:

Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên đăng nhập vào ứng dụng web để cập nhật và nắm bắt xu thế. Những điều cần xem bao gồm:

  • Những tăng/giảm đột biến trong hoạt động chia sẻ/kết nối
  • Sự thay đổi trong những địa điểm nhúng hay quốc gia hàng đầu
  • Thay đổi trong số đăng ký theo dõi kênh

Sau khi đã xem qua bảng điều khiển, hãy nhớ kiểm tra thẻ đối thủ. Bạn có thể thêm kênh của đối thủ vào danh sách (giới hạn tuỳ thuộc gói dịch vụ) và theo dõi quá trình của bạn so với của họ.

Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn làm thế nào để đo lường kênh của bạn bằng cách dùng Ứng Dụng Web vidIQ, hãy bắt tay ngay vào việc Tối ưu hoá video của bạn!

Did this answer your question?