Hãy bắt đầu với việc xem xét một video phổ biến với tiện ích mở rộng dành cho chrome.

Video được chọn cho ví dụ này là video The North Face's "Your Land".

Ngay cả chỉ với tiện ích mở rộng dành cho vidIQ cơ bản, bạn đã có hàng tá thước đó giúp bạn nhìn thấy "bức tranh lớn"

Để mọi thứ dễ dàng hơn, dưới đây là một danh sách đầy đủ những thống kê thể hiện trên Tiện ích Mở rộng dành cho Chrome của vidIQ:

Người Dùng bản Pro có quyền truy cập tất cả những số liệu thêm sau đây:

Ngoài những thống kê, bạn cũng có thể xem từ khoá của các video.

Đây là một công cụ tuyệt vời cho những nhà phát hành video muốn tạo ra nội dung tương tự. Việc mượn từ khoá từ những video thành công hay đang là xu hường có thể giúp bạn có được thêm một lượng lượt xem và kéo thêm nhiều người xem đến nội dung của bạn.

Giờ đây bạn đã có những hiểu biết cơ bản về tiện ích mở rộng dành cho chrome. Hãy khám phá Quản lý Kênh và Video của Bạn.

Did this answer your question?